Poradenstvo

Ponúkame kompletné služby a o svojich zákazníkov sa postaráme po celú dobu používania prvkov značky VEKRA.

Ak si nové okna objednáte s odbornou montážou, automaticky na ne získate predĺženú záručnú dobu 5 rokov.

Čo to obnáša a na čo sa pripraviť?

Nie je potreba vypratať celý byt alebo sa nejako zložito na túto akciu pripravovať. Pred príchodom montážnikov je iba nutné vypratať priestor pri oknách, ktoré sa budú vymieňať. Stačí asi jeden meter voľného priestoru pred oknom. Prípadne uvoľniť prístupovú cestu (predsieň, vstupná chodba apod.), aby bolo možné s oknami voľne prejsť, bez toho aby došlo k ich poškodeniu. Dôležitý je aj priestor pre dočasné uskladnenie nových okien, ktoré montážna firma prinesie (stačí vymedziť časť izby, v ktorej sa výmena uskutoční, predsieň apod.).

Pri vlastnej demontáži okien nedochádza k príliš veľkému neporiadku, ale samozrejme vzniká prach. Je dobré, aby bol nábytok a takisto predmety v miestnosti, kde sa výmena okien uskutočňuje, prikryté proti prípadnému prachu. To sa týka predovšetkým elektroniky. Montážna čata zaisťuje základnú ochranu interiéru a podláh, ale iba v prístupovej časti a priamo pod oknami, ktoré sa vymieňajú.

  • Item 7
  • Vertical Image 1
  • Item 3
  • Item 4
  • Item 6
© 2023 Pholy s.r.o., Cyprichova 6, 831 53 Bratislava, e-mail: pholy@pholy.sk, tel.: +421244259485