Administratívny objekt na Kominárskej ul. v Ba, rok real. 2019

Image